Arrangementet representerer en gylden mulighet til å se å oppleve hva som finnes ved dette bygdetunet, som også kjennes som Vingsandgården.

1800-talls

Osen Bygdetun er et komplett gårdstun fra 1800-tallet. Osen kommune kjøpte gården av Ludvig Vingsand i 1972. Det skjedde året etter at driften var nedlagt.

Museet inneholder hovedbygning, bur, masstu, fjøs, to brygger og tre naust. I tillegg står det dessuten ei skolestue på området.

Skolestue fra Brattjer

På Osen kommunes hjemmeside får vi opplyst om at hovedbygningen ble oppført i 1897, og masstu, bur og fjøs de påfølgende åra. Bryggene er flyttet fra havna på Vingsand til bygdetunet. De to eldste naustene ble oppført på 1980-tallet, mens det nye blir ferdigstillt i løpet av sommer/høst 2015.

Skolestua ble flyttet fra Brattjer til Osen bygdetun i 1991. Den var opprinnerlig bygd i 1878.