5000 besøkende i året var målet. Så tok det helt av

foto