– Jeg må være i nærheten av havet, hvis ikke blir jeg koko

foto