– Hun tilhørte høyadelen, og fikk sin maktposisjon hovedsakelig etter at ektemannen døde