– Når vi bor her vi bor så handler det bare om én ting, å overleve

foto