"Denne paraplygrana har både lav, moser og et lite rogntre i toppen sin. Nøkken på skogtur?"

Det skriver Karl O. Damås i Mosvik om sitt innsendte bilde.

Ja, kanskje er han inne på noe der.