«For dem ble det et valg om å satse for fullt på bondeyrket. At far kunne slutte som rørlegger, og at de skulle drive gården sammen. Det ble et verdivalg og et livsvalg.»