Fikk med teaternestor: – Som å be Steven Spielberg ha time i valgfag film med åttendeklasse