Flere julelys i stille grender: – Vi slukker i alle fall ikke tidligere på grunn av strømprisen