Endrer organisering: – Vi har ikke vi lenger kapasiteten