Ei interessegruppe ønsker å opprette et interaktivt, moderne museum i bedehuset Betania i Råkvåg etter maleren, sangeren, komponisten og predikanten Magne Sandøy.

Prosjektet skal fremme kunsten til Magne Sandøy og hans multitalent og særegne liv. Hovedfokuset skal være på maleriene, dernest hans tekster og hans musikk. Prosjektet skal skape interesse rundt kunst generelt gjennom interaktivitet, og interessegruppen søker om 165 000 kroner til prosjektet.

Mye uavklart

Kulturutvalget behandlet saken tirsdag og påpeker at alle impliserte parter må samarbeide om et slikt prosjekt. Utvalget ser verdien i å ta vare på Magne Sandøys kunst og historie, og digitalisering av dette. Kulturutvalget mener imidlertid at søknaden har for mange uavklarte sider og oppfordrer derfor formannskapet til ikke å behandle den nå. Prosjektet må beskrives mer konkret og samarbeidet med alle impliserte parter må gjøres mer tydelig.

Formannskapet har søknaden på sakslista 30. august.

Vedtak i Kulturutvalget

Kulturutvalgets forslag til videre saksgang:

Prosjektet må beskrives mer konkret og samarbeidet med alle impliserte parter må gjøres mer tydelig. Saken utsettes til at kulturutvalget har fått behandlet saken på nytt.

Dette ble enstemmig vedtatt.