Disse bildene ble tatt ved Roan vindpark tidligere denne uka, hvor den årstida vi har gått inn i har satt sin farge på omgivelsene.

Fra høstjevndøgn til vintersolverv

Om høsten forteller Wikipedia oss blant annet at dette er en av de fire årstidene i tempererte og arktiske soner på kloden. Den består i tradisjonell sammenheng av månedene september, oktober og november på den nordlige halvkule og mars, april og mai på den sørlige halvkule.

Den astronomiske høsten er perioden fra høstjevndøgn til vintersolverv, og de sammenfallende astrologiske høsttegnene er vekten, skorpionen og skytten.

Innhøstingstid

Innen meteorologien defineres høsten gjerne som den perioden da normal døgnmiddeltemperatur for det aktuelle stedet er mellom 0 og 10 °C og synkende.

Navnet kommer av at innhøstingen av frukt, grønnsaker og korn som tradisjonelt skulle lagres til vinteren, startet i september.