Trond Viggo (38) ble ekspert på seksuell atferd

foto