Frode står bak åpningsmusikken i populær Disney-film. Nå kommer han til Fosen