Ruth og Johan har hagen hagebladene skriver om: – Det er praktisk at vi deler den samme interessen