Dette er årets nyord

Fremmedkriger, luseskjørt og pøbelgran er blant nyordene språkekspertene har trukket frem for 2014.

Luseskjørt er blant årets nyord, og sikter oppfinnelsen der oppdrettsnæringen henger opp et skjørt rundt merdene for å beskytte laksen mot lusa. Dette bildet er tatt i forbindelse med avlusing av laks.   Foto: Foto: Magnus L. Lauman/ AQS

Kultur

Hvert år kåres årets nyord i et samarbeid mellom Språkrådet og Gisle Andersen, nyordsforsker ved Norges handelshøyskole.

Mange nyord er døgnfluer, påpeker ekspertene i en pressemelding, men de velger ut en topp 10-lista med nyord som de har tro på vil slå rot i det norske språket.

Årets nyord

Fremmedkriger er kårets til årets nyord.

Juryen peker på at borgerkrigene i Syria og Irak har preget nyehetsbildet i år, og at konflikten har kommet tettere innpå oss i og med at nordmenn har reist til krigsområdene for å kjempe. Juryen skriver i pressemeldingen at vi fra før av har ord som frontkjemper og leiesoldat, men at fremmedkriger er et nytt, treffende ord som det er behov for.

Nye nettbaserte ord

Flere av de andre nyordene som har havnet på topp 10-listen er preget av den digitale tidsalderen.

Ordet viral blir brukt om noe som sprer seg raskt på nettet. Emoji er et låneord fra japan, og viser til et symbol som blir brukt for å uttrykke følelser på SMS eller sosiale medier. Lagringen av store informasjonsmengder, ofte kjent som big data, har fått sin norske konkurrent i stordata.

En av konsekvensene av all skjermtittingen har fått sitt nyord i mobilnakke.

SE OGSÅ: Bildeserie med gamle julekort

Gitterceller og luseskjørt

En annen oppfinnelse som har fått sitt norske navn er ståhjuling som er fellesbetegnelse for batteridrevne transportmidler med to hjul.

Pøbelgran er et samlebegrep for gran som er plantet utenfor sitt naturlige vokseområde.

Nobelprisen i fysiologi og medisin til May-Britt og Edvard Moser har ført til at uttrykket gittercelle har spredd seg fra laboratoriet til tv-stuene, ifølge språkekspertene. 

Luseskjørt sikter til oppfinnelsen der oppdrettsnæringen henger opp et skjørt rundt merdene for å beskytte laksen mot lusa.

Deleøkonomi er et annet bregrep som ekspertene mener på full fart inn i språket, og viser til en økonomi med deling og gjenvinning av produkter og tjenester direkte mellom personer.

Her er hele listen:

1. Fremmedkriger

2. Viral

3. Emoji

4. Pøbelgran

5. Stordata

6. Gittercelle

7. Mobilnakke

8. Luseskjørt

9. Ståhjuling

10. Deleøkonomi


Hvordan blir 2015?

Fosna-Folket har spurt ulike fremtredende samfunnsaktører om hva som vil prege det nye året vi går inn i.