Trapp med kunstverk står igjen etter riving. Bevaring blir trolig dyrere enn antatt

Kultursjefen i Åfjord foreslår at politikerne dropper kostbar bevaring av Magne Sandøy-kunstverket i det gamle rådhuset. Metoden som er valgt vil nemlig koste kommunen langt mer enn først forespeilet.

Det gamle rådhuset er jevnet med jorda, men dette trappeløpet står igjen. Prisen for å berge Magne Sandøy-kunsten kan bli langt høyere enn først antatt.  Foto: Åfjord kommune

Kultur