Se korpset spille

Ørland Barne og ungdomskorps spiller ved parkeringen til aktivitetssenteret ved sykehjemmet på Brekstad. Fosna-Folket streamet direkte.
Kultur

Etter at de var ferdig med å spille marsjerte korpset til Ørland Kultursenter, via Ove Bjelkes gate og ned Yrjars gate.