–Rent vann er livsviktig for god helse

Den årlige fasteaksjonen som Kirkens Nødhjelp arrangerer, har en lang historikk og er den nest største innsamlingsaksjonen i landet.

Kine-Andrea-Fride Sjøli Withbro og Rebecka Melhus sammen med Edin Frengen i Fevåg.  Foto: Vigdis Schei

Kultur

Tradisjonen tro bistår årets konfirmanter menighetene i arbeidet med å samle inn penger.De innsamlede midlene går til å hjelpe mennesker i områder der nøden er prekær.