Se lista: Disse anleggene blir prioritert for pengestøtte

Seks idrettsanlegg har fått plass på prioriteringslista når Åfjord kommune skal søke om spillemidler for 2021.

Svømmeanlegget i Åfjord er øverst på lista når kommunen prioriterer idrettsanlegg i sin søknad om pengestøtte fra såkalte spillemidler.   Foto: PIR II ARKITEKTER

Kultur

Om lag halvparten av overskuddet fra Norsk Tipping som går til idrettsformål, fordeles på ulike idrettsanlegg i norske kommuner. Det er fylkeskommunene som har ansvar for å fordele de såkalte spillemidlene som er øremerket idrettsanlegg.