Jungeltelegrafen gikk da garnet gikk fullt:– Ble reneste Klondike-stemning

At silda kan gå på garna i store mengder, fikk de erfare på Lauvøya i Åfjord sist helg.

  Foto: Åse Syltern

Kultur

To av stedets gutter hadde satt to sildgarn. Og fangsten uteble ikke, kan Åse Syltern berette.