Da koronaen satte en stopper for å møte barnebarna, flyttet Kari (68) like godt til Fosen

Bestemor og romsdaling Kari Angvik tok utflytting til Indre Fosen og bosatte seg på «hytta» på Stadsbygd for å komme nærmere barnebarna.

Handlenettet må Kari ha med seg når hun tar en butikkrunde.  Foto: Vigdis Schei

Kultur

Nå bor hun delvis i Stadsbygd og delvis i Molde. Valget var enkelt. Da reglene i mars ga forbud om å reise til fritidseiendommer utenfor egen kommune, var det bare ett å gjøre: