– Dette var på sett og vis tidsfordrivet

På 1800- og 1900-tallet var det en rekke misjonsforeninger i virksomhet i Fosen.

Dueskar Pikeforening på tunet ved Kippneset Gård i 1946/1947. Fra venstre: Inga Karlsen, Johanna Nystrøm, Odd Gjølgali, Jakobine Gølgasæther, Pauline Mjøen, Bertine Steinvikaune, Julie Slette (Albert), Tora Gjølgali Groven, Elida Dueskar, Dina Kipnes, Dorthea Dueskar, Tordis Gjølgali Wolden, Mathea Gjølgali og Jørgine Karlsen Fredagsvik. 

Kultur

Det var i første rekke kvinnene som bestyrte disse foreningene, som hadde som formål å spre den kristne tro. Den fantes imidlertid også rene mannsforeninger.


Noen av misjonsforeningene i Fosen

Bjugn

Eide og Skavdal Misjonsforening, 1863

Gjølgen Kvinneforening

Mandal Kvinneforening

Olden Kvinneforening

Leksvik

Hindrum Kvinneforening, 1852

Leksvik Y. Kvinneforening, 1902

Roten Barneforening

Søsterringen, 1904

Vanvikan Kvinneforening, 1883

Osen

Osen Kvinneforening

Steinsdal Kvinneforening

Steinsdal Kvinneforening

Rissa

Den Minste Kvist Barneforening, 1930

Dyrendal Kvinneforening, 1864

Fjellrosen Kvinneforening, 1938

Fremad Kvinneforening

Føll Kvinneforening

Hasselvika Misjonsforening, 1881

Håpet Barneforening, 1905

Håpet Kvinneforening, 1879

Lysglimt Barneforening

Midtre Skaudalen Kvinneforening, 1877

Misjonsforeningen Lyset, 1983

Nedre Skaugdalen Kvinneforening, 1864

Nedre Skaugdalens Kvinneforening

Nordre Modal Kvinneforening, 1878

Solem Kvinneforening, 1864

Stadsbygd Misjonsforening, 1854

Strømmen Kvinneforening, 1998

Sør Modal Kvinneforening, 1890

Sørbotn Kvinneforening, 1997

Sørf Kvinneforening

Øvre Skaugdal Kvinneforening, 1865

Øvre Skaugdalen Mannsforening

Øvre Stadsbygd Misjonsforening, 1883

Roan

Hopstad Kvinneforening, 1905

Hopstaddalen Kvinneforening, 1948

Roan Kvinneforening

Strøm Kvinneforening, 1898

Ørland

Grande Kvinneforening, 1866

Havsus Umf, 1997

Hårberg og Rønne Misjonsforening, 1865

Innstrand Misjonsforening

Åfjord

By Kvinneforening, 1884

Børmark Kvinneforening, 1892

Kroken og Braset Kvinneforening, 1921

Prestegårdens Kvinneforening, 1874

Stjern og Forfot Kvinneforening , 1898

Sørdalen Kvinneforening, 1882

Sørdalens Kvf

Det er stiftelsesåret som er oppført, der hvor det er kjent. Kilde: Misjons- og diakoniarkivet via Lokalhistoriewiki


Samlet i en felles organisasjon

For å oppnå sine mål, ble det samlet inn penger til misjonsarbeidet. Foreningene hadde egne møter, som gjerne gikk på rundgang heime hos medlemmene. Da ble det blant annet informert om resultatene av det arbeidet de ivret for.

Ifølge Lokalhistoriewiki arbeidet også flere prester for å stifte misjonsforeninger. Foreningene ble i 1842 samlet i en felles organisasjon, Det norske Missionsselskab, med sete i Stavanger. Det ble i 1846 organisert i fem «kretser» som svarte til bispedømmene.

Tora Gjølgali Groven har tatt vare på møteprotokollene for de to misjonsforeningene og de gamle bildene vi her publiserer.  Foto: Terje Dybvik


– Tidsfordrivet for mange

Tora Gjølgali Groven på Gjølga i Ørland, vokste opp og bodde i mange år ved den da veiløse Kippnes Gård ved Stjørnfjorden. Den tilhørte opprinnelig Stjørna kommune, senere Bjugn, men ligger i dag i Ørland.

I dette området var det to foreninger som var i drift fra tidlig på 1900-tallet: Dueskar Pikeforening av Den Indre Sjømannsmisjon, stiftet i 1912, og Gjølgen Kvinneforening. Sistnevnte, som også ble kalt «gammelforeninga», ble etablert i 1905 og var tilsluttet Det Norske Misjonsselskap. Selv om førstnevnte kalte seg en pikeforening, ser man av bildene at snittalderen på deltakerne var relativt høy.

– Møtene og aktivitetene som disse kvinneforeningene sto for, var på sett og vis tidsfordrivet for mange. Dette var før fjernsynsapparatene overtok fokuset, forteller Tora Gjølgali Groven.

Dueskar Pikeforening samlet ved ved Dueskardtjønna i 1933. Bak fra venstre: ukjent, Lilly Stallvik Svean (f. 13. 04. 1915), ukjent, Pauline Mjøen (f. 10. 11. 1877) og Dorthe Dueskar (f. 26. 06. 1895) som holder en ukjent gutt i hånda. I midten sitter fire ukjente. Foran f.v. Jakopine Gjølgasæther (f. 30. 05. 1886), Mathea Gjølgali (f. 08. 09. 1895), Berit «Råa» Dueskar (f. 21. 03. 1867), Anne Gjølgali («Ane Lia») (f. 03. 11. 1902) og Solveig Slette. 


Kassereren måtte være en mann

Hun har tatt vare på møteprotokollene for de to misjonsforeningene og de gamle bildene vi her publiserer. Hun har får på plass nesten alle navnene på dem som er å se på bildene også.

– Aktivitetene gikk i arv fra generasjon til generasjon. Man ble på møtene som små barn, og ble selv aktive medlemmer etter hvert som man ble voksen. Det var jenter og kvinner hovedsakelig sto for alle aktivitetene. Fra gammelt av måtte man imidlertid ha en mann i rollen som kasserer. Den jobben ble kvinnene ikke betrodd, smiler Tora Gjølgali Groven.

Dueskar Pikeforening samlet ved ved Dueskardtjønna i 1933. Bak fra venstre: ukjent, Lilly Stallvik Svean (f. 13. 04. 1915), ukjent, Pauline Mjøen (f. 10. 11. 1877) og Dorthe Dueskar (f. 26. 06. 1895) som holder en ukjent gutt i hånda. I midten sitter fire ukjente. Foran f.v. Jakopine Gjølgasæther (f. 30. 05. 1886), Mathea Gjølgali (f. 08. 09. 1895), Berit «Råa» Dueskar (f. 21. 03. 1867), Anne Gjølgali («Ane Lia») (f. 03. 11. 1902) og Solveig Slette. 


Slutt i 1993

Dueskar Pikeforening og Gjølgen Kvinneforening ble etter hvert slått sammen til en felles forening.

– Den sammenslåtte forening ble lagt i 1993. Jeg flyttet like etter til Momyra, Åfjord, og det var ingen som deretter tok over og videreførte arbeidet, forklarer Tora Gjølgali Groven.

På bildet fra 1946/1947 ser vi at Tora er med som liten jente på tunet i Kippneset. Med på samme bildet er også hennes bror Odd Gjølgali og søsteren Tordis Gjølgali som senere ble gift Wolden.

I dag er majoriteten av disse foreningene blitt borte. Hvilke som fortsatt måtte være i drift er oss ukjent.

Misjonsforeningskvinner ved Gammelgården på Gjølgalia i 1973. Bildet kan muligens ha blitt tatt noe før. Bak f.v.: Valborg Brandvik (født Nysæther), Sigfrid Gjølga (født Gjølgasæther), Tora Groven (født Gjølgali), Ågot Rødsjø (født Gjølga), Elida Dueskar og Margit Slette. Foran f.v.: Anne Aasheim («Ane Kammen»), Mathea Gjølgali (født Kipnes), Solveig Slette, Hildur Slette (født Bakken) og Jenny Gjølgen.