Dette er tre av Fosens flotteste badestrender – kom med din favoritt!

Med det gode sommerværet vi nå har blitt servert, blir mange fristet ned til badestrendene.

Den «nye» badestranda på Austrått.  Foto: Jakob Ellingsen

Kultur

Her vi en liste med tre av de mest kjente.

Vi oppfordrer samtidig alle til å komme med sin favorittstrand i debattfeltet nederst i denne saken. Kom gjerne med en beskrivelse av plassens kvaliteter og hvor den e å finne.

1. Hosnasand

Hosnasand på Stokkøya i Åfjord kommune er Fosens lengste sandstrand. Den måler 400 meter, og ble av CNN omtalt som n av verdene beste badeplasser. Det drives også en rekke andre sjørelaterte aktiviteter på stedet, hvor også Stokkøya Sjøsenter er å finne.

2. Langsand

For folk i sentrumsområdet i Rissa i Indre Fosen kommune, har den lange stranda på Langsand i mange år vært et naturlig førstevalg. Stranda ligger i Sundsbukta i Trondheimsfjorden, like ved fylkesvei 718 Udduveien. Utløpet av lakseelva Skauga er også like ved.

3. Austrått

Like ved campingplassen på Austrått i Ørland ble det for fire år siden gjort et stort løft med å fylle på skjellsand på den gamle badeplassen i utløpet av Stjørnfjorden. Det ble en stor suksess. Siden har mange valfartet til den idylliske lagunen på godværsdagene.