Syv har søkt på toppjobb i kommunen

Fire menn og tre kvinner er å finne på søkerlisten på stillingen som daglig leder for kultur og idrett i nye Ørland kommune.

Hans Eide, Øyvind Næss og Gunn Kristin Ørsleie er å finne på søkerlista til den nye toppjobben i Ørland.  Foto: Ina Marie Holseth/Snorre Berg

Kultur

Kultur, idrett, natur og historie skal organiseres i et felles kommunalt foretak i nye Ørland kommune. Stillingen som daglig leder for dette foretaket ble lyst ut tidligere i høst, med søknadsfrist satt til 16. oktober.