Staten kan avgjøre navnevalg

Sjøl om kommunestyret vedtar skrivemåten Stoksund isteden for Stokksund en andre gang, kan stavemåten fremdeles forkastes av staten.
Kultur

Åfjord kommunestyre vedtok 19. september skrivemåten Stoksund for stedsnavnet. Kartverket har klaget på vedtaket, og dermed settes mølla i gang på ny.

Saksgangen  

Det er Åfjord kommune som har ansvar for å behandle saken. Først skal de innhente og samordne uttalelsene fra høringen. Saken er på ny lagt ut til høring. Det er satt frist for å komme med nye innspill i saken 25. oktober. Når høringsfristen er gått ut, videresendes saken med alle høringsuttalelsene til Språkrådet.

Språkrådet skal så gjøre sine vurderinger basert på innspillene i høringa og på grunnlag av disse kommer ei ny tilråding. Hvis Språkrådet snur og sier en k, er saken grei. Hvis Språkrådet opprettholder to k’er og kommunen vedtar en k på nytt, går saken til en klagenemd som oppnevnes av Kulturdepartementet. Klagenemdas vedtak er endelig.