Skoleelever ryddet to tonn plast på øy

Elever ved Brandsfjord skole i Roan har i en aksjon ryddet to tonn med plast på Allmenningen.

Elevene fant mye søpppel på tre timer.  

Kultur

Det er Dominika Szmigielska, Ola Marius Johansen, Bård-Mathias Harsvik og Julianne Bye, som også er elever ved skolen, som har bidratt med bilder og tekst om denne ryddeaksjonen.