Godkjenning verdt titalls millioner

Kulturdepartementet godkjenner skisser til svømmehall i Åfjord, men de har noen merknader og anbefalinger. – Vi har en dialog med Kulturdepartementet, sier kultursjef Jan Ove Berdahl i Åfjord kommune. 

Svømmehall er ennå på skissestadiet, men planlegginga skrider fram.   Foto: Arkitektskisse

Kultur

Planene om svømmeanlegg i Åfjord har vært inne til en såkalt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.