Skredderen fra Aleppo

Skredderyrket er et gammelt håndverk. Rundt om i byer og bygder var det for noen generasjoner tilbake mange som livnærte seg som skreddere.

Ahmed Dayi (37) er selvlært skredder fra Syria.  Foto: Vigdis Schei

Kultur

Yrket var mannsdominert. Kvinnene var sydamer som gjerne dro hjem til folk for å sy klær til familiemedlemmene. Især i tiden før jul var det ganske vanlig at familien fikk et ekstra medlem i noen dager. Nye klær ble laget, og gamle klær ble omsydd.