Nå kan minnet over kirkegårdens eldste leve i nye 100 år

Det sies at «om 100 år er allting glemt», men det gjelder ikke alltid.

Kristine Solem Halsen har frisket opp teksten på gravminnet til Ottar Julius Olsen Skovro.  Foto: Bente Halsen

Kultur

Storfosna kirke feiret 100-årsjubileum i 2013. Da ble det besluttet å restaurere gravminnene på de to eldste gravene på kirkegården. I tilknytning til gudstjenesten søndag 21. oktober var tiden kommet for å fullføre den gode gjerningen.

Vådeskuddulykke

Lokalhistorikerne Eivind Bremnes og Terje Sørensen ga kirkelyden en innføring i liv og levnet til Grete Andreasdatter Viken og Ottar Julius Olsen Skovro, som begge fant sitt siste hvilested her i 1914. Grete kom over fjorden fra Agdenes og stiftet familie i Kristoffervika på Storfosna. Julius var opprinnelig fra Lofoten og omkom i en vådeskuddulykke på Kråkvåg.

Lokalhistorikerne våre anmoder Fosna-Folkets lesere om mere informasjon om denne ulykka.

Prosesjon

Etter avsluttet prediken inviterte Kirkeutvalget til kirkekaffe med velsmakende tilbehør. Så ble det hele avrundet med prosesjon ut på kirkegården, hvor de to bukettene fra alteret ble lagt på hver sin grav.

Kirketjener Cathrine Skaget hadde besørget nytt gravminne anno 1914 på Gretes grav. Kristine Solem Halsen hadde frisket opp teksten på gravminnet til Ottar Julius med nennsom hånd. Slik kan minnet om de to leve videre i nye 100 år.