Nå er gammelbrua omsider historie

Mandag denne uka ble restene av den gamle brua på Årnes fjernet – flere år etter at den ble steng for ferdsel.

Ut fra brukaret på den søndre sida stikker restene av kloakkrøret. Det var dettte som gjorde at det tok så lang tid å rive brua.   Foto: Snorre Berg

Bilde av den gamle brau tatt i desember 2014. Brua har vært stengt i trafikk i flere år.   Foto: Snorre Berg

Kultur

Det er snart hundre år sia gammelbrua ble tatt i bruk. Det var ei tid da byggeprosjekter som dette for det meste besto i tungt manuelt arbeid. Når en i våre dager setter opp prangende byggverk som brua over Ryssdalen, har entreprenørene store maskiner til å hjelpe seg med. For hundre år sia var muskelkrafta til hester og menn som var det eneste en hadde å lite på. 

LES MER:


Gammel bru til besvær

– Det er mye som må gjøres før gammelbrua kan rives. Prosjektet henger sammen med mange andre, sier rådmann Per O. Johansen.

 

Kloakken

En årsak til at det tok flere år fra trafikken ble tatt av til at brulegemet ble revet, er at brua hadde flere funksjoner. Under brua gikk tidligere et kloakkrør. Det var lagt der fordi grunnen er ustabil. Når brua ble tatt ut av bruk, var det ikke bare å grave et ny rør ned i grunnen som erstatning for det som gikk i brua. I fjor ble det gjennomført gravearbeider i utløpet til Norddalselva. Grunnen i elveosen er forsynt med stabiliserende masser.

Nå er det bare brukarene i stein som står igjen etter det gamle bygget. Hvor lenge de blir stående, vites ikke. Enn så lenge blir de stående som enkle grå monumenter over ei svunnen tid.