Firbeinte på matauk mellom snø og is

Rådyr er av skogens faste innvånere som også kan opptre i nabolaget vårt.

Rådyr i Skavdalen i Bjugn denne uka.  Foto: Terje Dybvik

Kultur

På denne tida av året er alle beitedyr i naturen, ute etter å finne fram til det som måtte være av ny ernæring som kommer fram i takt med at snø og is er på retrett.

Opptil elleve måltider om dagen

Rådyra på bildet over ble foreviget i Skavdalen i Bjugn denne uka. Flere steder kan man nå observere ikke minst rådyr og hjort som søker næring midt på lyse dagen.

Det er kjent at rådyr beiter på mer enn 1000 forskjellige plantearter i sitt utbredelsesområde. Det opplyses det om på Wikipedia. Videre står å lese at omkring 54 prosent av disse planteartene består av urtelignende planter, mens rundt 25 prosent utgjør planteføde fra busker og trær. Om det kan velge, søker rådyrene helst til energirike planter med et høyt innhold av vann.

Fordi rådyrene har en relativt liten mage og hurtig fordøyelse, trenger det å spise ofte. Rådyr spiser derfor gjerne fem til elleve måltider om dagen.

  Foto: Terje Dybvik

 

Blåbærlyng, røsslyng og kvist

I Norge spiser rådyr tradisjonelt urter, løv og bær, men også korn og hagevekster.

Vinterstid er blåbærlyng, røsslyng og kvister fra løvskog viktig for rådyrene i Norge. Lyngen kommer de til ved å sparke vekk snøen med de spisse klovene. Spesielt snørike vintre kan være et problem for rådyrene, fordi de lett faller igjennom snødekket. Rådyr trenger mat med høy fôrverdi. Mye og/eller langvarig snø og kulde medfører dehydrering, på grunn av mangel på tilførsel av vann. Det er derfor ikke uvanlig at man finner døde dyr vinterstid, med magen full av mat.