Disse får kulturmidler

11 søkere får innvilget støtte fra Bjugn kommune. Blant dem er Bjugn bygdatunlag som får 130.000 kroner i driftstilskudd. 

— Vi ser at vi har råd til øke kulturbudsjettet noe, sier ordfører Ogne Undertun (Ap). Her fra torsdagens formannskapsmøte.   Foto: Ina Marie Haugen

Kultur

Innen 1. mars kom det inn 12 søknader, fra totalt 11 søkere, om årets kulturmidler i Bjugn kommune. Under torsdagens formannskapsmøte i Bjugn besluttet politikerne hvordan midlene skal fordeles.