En rørt veteran

9. april ble en spesiell dag for 88-årige Asbjørn Hårberg i Indre Fosen.

Hedersgjesten omringet av noen av sine familiemedlemmer på den store dagen.Fra venstre: Datter Eli Kristin, barnebarnet Sebastian, oldebarnet Hermann, barnebarna Jeanette og Alexander og datter Merethe.  Foto: Vigdis Schei

Kultur

Da fikk veteranen fra Hasselvika fortjent heder og anerkjennelse for sin tjeneste for fedrelandet som soldat i Tysklandsbrigaden.