Ungdommen fikk frie tøyler til å gjøre det som de selv ville

Lørdag ble årets lokalmønstring i UKM (Ung Kultur Møtes) avholdt for Åfjord.
Kultur

Årets arrangement var lagt til Bakeriet i Åfjord sentrum – og gjennomført på en helt ny måte.