Ungdommen støtter opp om Fosengaven

Fosengaven 2017, som går i regi av Geir Yngve Hovde på Ørlandet og Fosna-Folket, har passert 175.000 innsamlede kroner og øre.

Elevrådet ved Fosen videregående skole. Fra venstre: Sigrid Andrea Hoff, Oscar Ringstad og Adrian Berg Kristiansen.  Foto: Privat

Kultur

- Rune Edvardsen er oppriktig rørt over den innsatsen fosningene står for, sier Geir Yngve Hovde.

Rune Edvardsen grunnla Dina-stiftelsen i 2004, som ikke minst jobber blant voldtatte unge jenter i Kongo.

Månen

Ungdommen støtter også opp om aksjonen. Ved Fosen videregående skole har man samlet inn 3000 kroner, ved Ørland ungdomsskole 8800 kroner. Ungdomsklubben Månen på Brekstad har tidligere bidratt, og vil fredag kveld denne uka ha et rusfritt arrangement hvor alt av overskudd øremerkes Fosengaven.

Vipps

Fosengaven har kontonummer 2801.48.30849. Vil man vippse over en gavesum, så er nummeret 97569/Dina Stiftelsen. Bruker man vipps, så er det viktig at man merker doneringen med «Fosengaven 2017».

LES OGSÅ:
* Brannmannskapene gir sin julegave til dette -Fosna-Folket
* Solgte klemmer for mange kroner -Fosna-Folket
* Dro inn 100.000 kroner på åpningskvelden -Fosna-Folket