Prøver du å unngå disse i dag?

Svart katt over veien betyr som kjent uflaks – og da ikke minst på fredag den trettende. Eller?

Å møte en svart katt som krysser veien på fredag den 13. kan være den store skrekken for en del.  Foto: Terje Dybvik

Er du overtroisk?
Du må velge et alternativ
Kultur

At fredag den 13. skal være en dag forbundet med ulykker er internasjonalt kjent.

Ikke mer bulking

Opptil tre ganger i årer, og minst én gang, vil fredag den 13. oppstå. Opprinnelsen hersker det noe uklarhet om. Ifølge Wikipedia er det ingen sikre kilder som bringer oss lengre tilbake i tid enn til siste halvdel av 1800-tallet, selv om fredag ble sett på som ukens uheldigste dag og tallet tretten har vært ansett som farlig.

LES OGSÅ: 13 ting du ikke visste om fredag den 13.

To av forsikringsselskapene, Tryg Forsikring og DNB Skadeforsikring, finner ifølge samme kilde ikke noe grunnlag for å tilsi at det skjer flere bilskader på fredag den 13. enn andre dager. Førstnevnte opplever tvert imot 16 prosent færre bilskader på denne dagen.

Paraskevidekatriafobi

Foskning.no skriver at man skal aldri trekke på gliset av fobier, da det er mennesker som foretrekker å være innelåst bak hjemmets fire trygge vegger på fredag den 13.

«De lider av paraskevidekatriafobi, eller rett og slett irrasjonell frykt og angst for fredag den 13.», skriver nettstedet.

Jesus

Det finne flere forklaringer på hvorfor både fredag og tallet 13 ikke er av det gode, og da naturlig nok i en kombinasjon med hver andre. Tallet har blant annet blitt ansett som et uheldig, da det er snakk om et usymmetrisk oddetall for oss som regner 12 timer dag, 12 timer natt og 12 måneder i året.

Når det gjelder fredagen, så knyttes den i kristen tradisjon til Jesus som fikk sin død på korset på langfredag.


Ikke flere uhell på fredag 13.

- Du har ikke mer uflaks på fredag den 13. Det er ingenting som tilsier at du står i fare for å kollidere mer eller vil komme til å skli på et bananskall på denne dagen.