Skal søke opp gamle hus og lekre ting

I dag mandag skal konservator Ola Grefstad og Johan G. Foss, leder i Fosen historielag, ut på en tre dagers «kulturhistorisk vandring» på Fosenhalvøya.

Illustrasjonsbilde fra Osen Bygdetun på Vingsand.  Foto: Terje Dybvik

Johan G. Foss.  Foto: privat

Kultur

På denne turen er det to temaer de har fokus på: gammel byggeskikk og folkekunst.

«Gamle hus og lekre ting»

De har gitt vandringa arbeidstittelen «Gamle hus og lekre ting».

- Tre avsatte dager er lite i denne sammenhengen, så det blir ikke så veldig mye vi regner med å få med seg i denne omgangen. Men vi håper å kunne se innom musea og noen av de større samlingene utenom, opplyser Johan G. Foss.

Spørsmål

Grefstad og Foss kommer vandrende med følgende spørsmål:

1. Angående byggeskikk:

● Finnes det gamle bygninger i bygda – stuehus, uthus, sjøhus – som kan belyse bygningskulturen i perioden 1700–1860 (som er perioden Fosens historie bind 2 skal dekke)?

2. Angående folkekunst:

● Finnes det eksempler på gammel folkekunst i bygda – i denne sammenhengen avgrensa til dekorativ maling, treskjæring og sviornamentikk på kister, skap, smågjenstander, dører, vegger osv.?

● Er det kjent hvem som har laga/dekorert disse gjenstandene, eller hvor de kommer fra?

● Finnes det opplysninger/tradisjon om bygdekunstnere som dreiv med slikt arbeid – la oss si før 1900?

●Finnes det opplysninger/tradisjon om omreisende folkekunstnere?

Håper å finne

Fosen er ikke blant de områda som blir trukket fram når det gjelder folkekunst. Grefstad og Foss håper å finne ting som kan bidra til å revidere eller iallfall justere dette bildet.

De starter i Osen og Roan om mandagen og ser hvor langt de kommer i løpet av de tre dagene. Det er aktuelt med flere vandringer.