Blir dette en vinner også i år?

I helga er det klart for den årlige hagefugltellingen i regi av Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

Kjøttmeis er den arten som ble telt i størst antall i fjor i Trøndelag.  Foto: Terje Dybvik

Hagefugltellingen 2016 - Trøndelag
ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (759)5828
Blåmeis80% (652)3649
Skjære70% (574)2041
Gulspurv53% (432)7288
Dompap50% (410)3088
Grønnfink43% (353)3946
Gråspurv38% (313)4245
Granmeis37% (305)1079
Gråsisik33% (275)4226
Kråke28% (230)1318
Pilfink27% (225)1928
Svartmeis26% (214)562
Svarttrost25% (204)323
Spettmeis21% (170)349
Grønnsisik20% (167)1401
Flaggspett19% (156)209
Nøtteskrike16% (131)328
Bjørkefink12% (98)886
Ekorn11% (92)181
Rødstrupe11% (89)152
Løvmeis10% (85)255
Bokfink9% (75)333
Kaie7% (62)433
Spurvehauk7% (60)62
Sidensvans6% (54)1290
Gråtrost6% (49)218
Rådyr6% (49)119
Trekryper4% (38)45
Toppmeis4% (34)57
Katt3% (30)48
Bydue3% (30)219
Havørn3% (29)51
Stær3% (26)211
Gråmåke2% (23)126
Kjernebiter2% (21)62
Ringdue2% (19)98
Ravn2% (18)51
Gråspett2% (17)17
Elg1% (16)24
Gjerdesmett1% (14)21
Grønnspett1% (12)16
Kornkråke1% (11)75
Hønsehauk1% (10)11
Kongeørn1% (10)14
Stjertmeis1% (10)38
Fiskemåke1% (9)28
Grankorsnebb1% (9)31
Tyrkerdue1% (9)16
Brunsisik0% (8)13
Fuglekonge0% (7)12
Polarsisik0% (7)21
Munk0% (6)7
Rødrev0% (6)7
Stillits0% (6)33
Spurveugle0% (6)6
Stokkand0% (5)118
Nøttekråke0% (5)10
Jernspurv0% (4)8
Sangsvane0% (4)22
Lavskrike0% (4)11
Røyskatt0% (3)3
Hare0% (3)3
Svartspett0% (3)3
Storskarv0% (3)42
Varsler0% (3)3
Måltrost0% (2)6
Fossekall0% (2)4
Dvergspett0% (2)2
Siland0% (2)21
Orrfugl0% (2)6
Brunrotte0% (2)2
Ærfugl0% (2)10
Mår0% (2)2
Gråhegre0% (1)28
Svartbak0% (1)1
Rødvingetrost0% (1)1
Kvinand0% (1)35
Knoppsvane0% (1)25
Fasan0% (1)2
Tårnfalk0% (1)1
Markmus0% (1)1
Vånd0% (1)1
Konglebit0% (1)2
Fjellrype0% (1)2
Hvitryggspett0% (1)1
Tretåspett0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
  • Kilde: fuglevennen.no
Kultur

De offisielle dagene er lørdag 28. og søndag 29. januar, men for at blant annet skoler og barnehager skal kunne bli med, har NOF også inkludert uken før og etter selve helgen.


Et vanlig syn, men ikke så vanlig som før

Hagefugltellingen foregår den siste helga i januar hvert år med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) som arrangør. Det som kjennetegner årets telling er noe mindre fugl enn vanlig der muligens uværet Tor nok hadde sin påvirkning.

 

Austråttlunden

Arrangementet er et samarbeid med de andre nordiske landene.

I Fosen står Ørland Kultursenter for et lokalt arrangement i forbindelse med årets telling. Det er et familiearrangement i Auståttlunden. På programmet står å lese at man får lære om fuglene i hagen og litt om foring av småfugl. Videre blir det natursti, gløgg og hyggelig selskap.


Også mange registrerer ulike andre skapninger på foringsplassene - som rådyr.  Foto: Terje Dybvik

 

Meiser på topp

Tellingen i fjor viste at kjøttmeis, blåmeis og skjære ble de tre fugleartene som det ble registrert flest av i Sør- og Nord-Trøndelag.

Alle oppfordres om å delta også i år. Oppskriften er enkel: Noter fuglene du ser i hagen din, og legg inn det du har sett på Internett etterpå på fuglevennen.no.


Lite å se av denne karen

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) sto sist helg bak Norges bidrag til den store nordiske hagefugltellingen.


Grønnfinken kom også høyt oppe på statistikken i Trøndelag i fjor.  Foto: Terje Dybvik

 

Slik deltar man

NOF har følgende oppskrift på hvordan man deltar:

  1. Tell fuglene du ser ved foringsplassen eller i hagen din. Du bestemmer selv hvor lang tid du bruker, men en times tid bør være et minimum. Noter det høyeste antallet du ser av hver art samtidig.
  2. For å legge inn observasjoner må man skaffe seg et passord (om man ikke har deltatt tidligere). Passord får du ved å registrere deg på denne siden.
  3. Når du logger deg inn oppretter du først et område. Det er den plassen du har observert fuglene. Husk også å merke av denne plassen på kartet som kommer opp.
  4. Når du har registret området vil skjemaet for registrering av hagefuglene komme opp. Velg artene og fyll ut de feltene som er der.
  5. Etter at du har valgt "registrer" vil du få spørsmål om du vil legge inn bilder.

I helga skal det telles hagefugler

Helga 24. - 25. januar blir Hagefugltellingen 2015 gjennomført over hele Norden.