13 ting du ikke visste om fredag den 13.

Er du ekstra på vakt for at noe kan gå galt denne ulykkesdagen? Da kan du lide av paraskevidekatriafobi.

Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB scanpix

Tror du man er ekstra utsatt for uhell og ulykke fredag den 13.?
Du må velge et alternativ
Kultur

Mange forbinder fredag den 13. med ulykke.

Få vet imidlertid hvordan dette fenomenet har oppstått og om det faktisk er slik at det forekommer flere ulykker og uhell denne datoen. Mye tyder imidlertid på at det er en kombinasjon av tallet 13 og dagen fredag.

Her får du 13 «funfacts» om ulykkesdagen:

1. At fredag den 13. forbindes med ulykke er kun utbredt i den vestlige verden. I andre deler av verden er det andre dager og tall som er knyttet til overtro. Eksempelvis styrer kinesere og japanere unna tallet fire.

2. Mange historikere mener at det er kombinasjonen av tallet 13 og dagen fredag som er fenomenets utspring. Overtro rundt denne kombinasjonen oppstod så sent som på 1800-tallet.

3. Tallet 13 regnes som ulykkestall fordi det er et usymmetrisk oddetall, særlig i de kulturer hvor man regner 12 timer dag, 12 timer natt og 12 måneder i året.

4. Overtro vil ha det til at dersom man er 13 personer til bords, så vil alle 13 dø i løpet av et år.

5. Det er også hevdet at mennesker med 13 bokstaver i navnet sitt vil ha «Djevelens lykke». Dette har blitt illustrert med at massemordere som Charles Manson, Theodore Bundy og Jack The Ripper alle har 13 bokstaver i sitt navn.

6. I den kristne tro heter det at det var på en fredag at Eva fikk Adam til å spise det forbudte eplet fra kunnskapens tre.

7. I kristendommen regnes også fredag som dagen hvor syndefloden og ødeleggelsen av Salomos tempel fant sted.

8. Ulykke forbundet med dagen fredag kan også knyttes til norrøn mytologi. Ordet fredag har sine røtter i de norrøne gudinnene Frigg og Frøya. Da kristendommen kom ble særlig Frøya, og hennes katt, forbundet med hekseri og ulykke – og dermed også dagen fredag.

9. Det vil alltid være minst ett og maksimalt tre tilfeller hvert år hvor den 13. dagen i måneden faller på en fredag.

10. Det er når måneden begynner på en søndag at den 13. havner på en fredag.

11. Mange hoteller har ikke trettende etasje, og noen har hoppet over rom nummer 13, fordi ingen gjester vil bo der.

12. Trygg Forsikring og DNB Skadeforsikring skal ikke ha funnet grunnlag for å si at fredag 13. er mer ulykkebringende enn andre dager og datoer. Ifølge Tryg Forsikring oppstår det 16 prosent færre bilskader denne dagen enn ellers.

13. Fobien for fredag 13., som innebærer irrasjonell frykt og angst for denne dagen, kalles paraskevidekatriafobi.

Kilder: Forskning.no, Wikipedia, SNL