Skal stå for fylkesmønstring for tredje gang

21. april til 23. april blir det fylkesmønstring i UKM i Bjugn kulturhus.

Fra UKM i Bjugn i fjor.  Foto: Snorre Berg

Kultur

Det er tredje gangen at Bjugn skal stå for fylkesmønstring for Sør-Trøndelag.

Lokalmønstring først

Før den tid skal det imildertid avholdes lokalmønstring og på Bjugn kommunes hjemmeside er oppfordringa klar: «Begynn å tenke på noe å bidra med og følg med på påmeldingsfristen!»


Lokale låtskrivere med CD

I forbindelse med Ungdommens Kulturmønstring ble det holdt låtskriverkurs for ungdom fra Ørland og Bjugn. Dette resulterte i ni flotte låter som ble spilt inn i Bjugn kulturskoles studio, opplyser kulturskolerektor Bjørnar Harøy.

 

Fylkesmønstringen for Nord-Trøndelag holdes 28. april til søndag 30. april. Den er lagt til Stjørdal og Kimen kulturhus.

UKM (Ung Kultur Møtes) er mange små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang cirka 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen, opplyses det om på UKM sin hjemmeside.


 

Under 20

Vi kan ellers legge til at alle ungdommer under 20 år kan delta på UKM. I enkelte kommuner kan man delta fra man er 10 år, mens i de fleste må man være 13 år. Hvis du blir valgt ut til å representere ditt fylke på UKM-Festivalen må du være mellom 13 og 20 år.

Hvis du er med i en gruppe, må halvparten av gruppa være mellom 13 og 20 år.