Fosning fikk fransk heder

Stasjonssjef brigader Tom Georg Guttormsen mottok nylig en fransk utmerkelse for sin innsats i Afghanistan.
New Articles

Guttormsen fikk nylig den franske «Medaille commemorative agrafe Afghanistan» for måten han utførte sitt arbeid i ISAF.

Det var mens den daværende oberst Guttormsen tjenestegjorde som nestkommanderende for CJ5 i ISAF-hovedkvarteret at han utmerket seg i tjenesten. Han tjenestegjorde under den franske general Lafontaine. Han skal ha utmerket seg som en profesjonell og effektiv leder. Etter at Guttormsen fikk medaljen av den franske ambassadør Brigitte Collett, holdt han en tale, på fransk. Brigaderen har også tidligere mottatt Commanders Commendation for innsatsen i samme misjon.