Fibernett i rute

Bredbåndsutbygginga på Fosen er i rute, og både på Brekstad og i Botngård har mange tegnet seg på.
New Articles

I disse dager arbeides det på spreng for å få lagt ned mest mulig fiber før kulda og tælen kommer og setter en midlertidig stopper for det videre arbeidet. Ifølge fagfolket i FosenKraft har nedlegginga av fiberen stort sett gått uten vesentlige hindringer. Særlig på Brekstad, der jordsmonnet hovedsaklig er steinfritt, har progresjonen gått uten nevneverdige heftelser

I Skandinavia kan Norge betegnes som en sinke innen bredbåndsutbygging, men hadde det ikke vært for lokale selskapers initiativ ville det kanskje ha gått enda tregere. På Fosen var det kraftselskapene som tok fatt i problematikken og begynte å tilby bredbånd basert på kopperledningene i telefonnettet. FosenKraft og Rissa Kraftlag bygde sjøl ut sentraler og kunne etter ei tid tilby folk det som kalles ADSL de fleste steder i Ørland, Bjugn og Rissa. Imidlertid er ADSL en teknologi som har sine tekniske begrensninger. Folk med tilgang til fibernett har i lengre tid nytt godt av «kraftpakker» som inkluderer både Internett-tilgang, telefon og ikke minst TV. Fiberen som ligger i jorda er svært stabil og den berøres verken av nedbør eller vind. Det som kan skje er at kabelen graves over.

Ellers er systemet veldig driftssikkert. Fiberen mellom Ørland og Bjugn har for eksempel fungert uten feil i ti år. FosenKrafts samarbeidspartner NextGenTel tilbyr TV-pakker på lik linje med RiksTV, Canal Digital og Viasat. Dessuten kan også kundene leie filmer via fiberen. En film som er noen år gammel koster under to tikroner. Da har kunden tilgang til filmen i 24 timer. Tida med oppskrapte DVD-er eller straffegebyrer for glemt tilbakelevering er med andre ord over for den som har tilgang på denne tjenesten. Det beste er at TV- og filmtittinga ikke går ut over hastigheten for den som eventuelt vil bruke Internett samtidig.

Pågangen fra folk som er interessert i å legge inn fiber skal ifølge FosenKraft ha vært upåklagelig.

Utbyggerne er kontinuerlig i kontakt med kommunen med tanke på å legge ut fiber til nye områder. I og med at store områder på Uthaug i høst er endevendt av gravemaskiner i forbindelse med oppgradering av vann og kloakknett, er det store muligheter for at den gamle fiskerbygda kan bli den neste som står for tur.