Bli med på Asen-tur

VIDEO: Geir Maribu har laget en fin video fra fyret.
New Articles

Videoen er nylig lagt ut på You Tube.

Dette er skrevet om fyret på wikipedia: senvågøy fyrstasjon er et fyr som ligger øst på Asen, om lag 9 km nordvest for Lysøysund i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag.

Fyret sto ferdig i 1921 og ble oppretta for å sikre trafikken under sildefisket mellom Stoksund og Lysøysundet. Fyret har ei unik havn der en kan legge til uansett vær.

6. oktober 1975 ble fyret avbemanna og automatisert. Stiftinga Frohavet har i dag tatt over drifta av fyret og om sommeren er det i perioder omvisning på fyret.

Her er videoen: