Mårhund i Botngård

Første melding om mårhund i Bjugn kom i juni i år.

Foto: Wikipedia 

New Articles

En mann bosatt i Trondheim kjørte i dag, søndag, gjennom Botngård og oppdaget en mårhund ikke langt fra Fosenhallen. Med det samme tenkte mannen at det kanskje var en jerv, men fant raskt ut at dette ikke stemte.

Da han kom heim til Trondheim sjekket han nærmere på Internett og fant ut at det meget sikkert dreier seg om en mårhund.

Fosna-Folket fikk i juni i år en melding om mårhund som var observert i Lysøysundet. I januar i år ble en mårhund for første gang fanget i Norge. Fangsten ble gjort i Gutvik i Ytre Namdal i Lekna kommune. Dette var også første gang en mårhund var observert sør for Nordland. Mårhunden ble senere radiomerket, sterilisert og sluppet fri for å få den til å oppsøke artsfrender i nærheten.

Arten er uønsket i Norge.

Dette skriver Miljødepartementet om problemet med mårhund etter at den er blitt observert i Trøndelag:

I verste fall kan mårhunden bringe med seg sykdom. Den er en av hovedkildene for smitte av rabies i Europa, og under et rabiesutbrudd i Finland på slutten av 80-tallet ble nesten åtte av ti (77 prosent) registrerte tilfeller funnet på mårhund. Finnene legger kontinuerlig ut åte med vaksinasjon langs grensa mot Russland, og det er ikke påvist rabies i Finland på 1990- eller 2000-tallet.
Mårhunden sprer også revens treleddete bendelmark som kan være svært skadelig for mennesker. Så langt er ikke disse parasittene påvist i på mårhund i Norden, men de er utbredt i Sentral-Europa og finnes også i Russland.

Fakta om mårhund:
- Mårhunden hører opprinnelig hjemme i Asia (Nord-Kina, Nord-Vietnam, Korea og Japan)
- Mer enn 9000 dyr ble satt ut i tidligere Sovjetunionen i perioden 1929-1955. Arten er i dag etablert i Finland, baltiske land, Polen, Tyskland, Romania, Bulgaria, Ungarn og den europeiske delen av Russland.
- Første gang dokumentert i Norge i 1983, da et dyr ble skutt i Kirkenes. Totalt ni mårhunder er funnet døde i Norge (påkjørt av bil eller skutt).
- Mårhunden i Gutvik er den første som er tatt levende.
- Kjønnsmoden ved ca. 10 måneders alder. Hunnene får unger hvert år, og kullene er i gjennomsnitt på 7-9 valper.

* Har tilpasset seg harde vintre ved å tilbringe de tøffeste månedene sovende. Vintersøvnen varer normalt fra november til mars i Finland.

* Spiser det som er tilgjengelig; egg, fugleunger, frosk, padder, kadaver, smågnagere, insekter og plantemateriale.