Nei til eget råd for innvandrere

FrPs fylkespolitiker, Ole Berget, vil gå i mot opprettelse av et eget råd for innvandrere i Nord-Trøndelag Fylkeskommune. – Dette vil bare føre til stigmatisering av en gruppe innbyggere, sier Berget.
New Articles

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag foreslår at det opprettes et eget råd for innvandrere. Saken skal behandles på fylkestinget neste uke.- Jeg ser ikke behovet for et eget råd for innvandrere i Nord-Trøndelag. Dette kan medføre at stigmatiseringen øker, fremfor å reduseres.Berget ser heller ikke sammenligningen med eldrerådet, og rådet for funksjonshemmede.- Dette er råd som er regulert gjennom lov. Dette betyr blant annet at de formelt er ansett for å være høringsinstanser.- Innvandrere er ikke en homogen gruppe som har de samme utfordringene bare fordi man har en ting til felles. Innvandrere kan ha svært forskjellig kulturell bakgrunn, de kan være gamle og unge, de kan være funksjonsfriske og utviklingshemmede, de kan være ingeniører og analfabeter.

Berget viser til at Nord-Trøndelag er et av de fylkene med færrest innvandrere i hele Norge, og at det kun er ett annet fylke som i dag har et slikt råd for innvandrere.