Fylkespris til Hans og Einar Borgfjord

Fylkesprisen 2009 går til fosninger.

Hans Borgfjord (venstre) og Einar Borgfjord (høyre). Foto: Kim Roger Asphaug 

New Articles

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har bestemt at Sør-Trøndelag sin Fylkeskulturpris 2009 går til Hans og Einar Borgfjord for sin lange og store innsats for å sikre og ivareta kystkulturen, og da spesielt båtbyggertradisjonene.

Sammen har de bidratt til å sikre ivaretakelse og videreføring av de eldgamle båtbyggertradisjonene her i Trøndelag.Et arbeide hvor Åfjordsbåten og andre tradisjonsbåter knyttet til Trøndelagskysten har stått sentralt.

Prisen vil bli utdelt på Fylkestingets samling i desember, skriver Sør-Trøndelag Fylkeskommune på sin hjemmeside.