Europa ser til Åfjord

Stedsutviklingen på Årnes vekker internasjonal oppsikt

MARKEDSFØRING: Audun Engh ble invitert til Bologna for å fortelle om Plansmia. 

New Articles

Forrige uke ble arbeidsmetoden for Landsbyen mellom elvene presentert i Bologna i Italia. Audun Engh som har en bærende rolle i Årnes-prosjektet var invitert til å presentere Plansmia under en internasjonal konferanse for byutvikling. Der fortalte han om prosessen der ”alle” var med og laget forslag til reguleringsplan for nye Årnes på fire dager.

– Vinklingen i foredraget er at Europa har svært mange mindre steder som utgjør tilløp til tettsteder. Gjennom en deltakende og konsentrert prosess som i Åfjord, kan man skape enighet og begeistring for oppgradering og videreutvikling, sier Engh. I Bologna foredro han om både den lokale deltakelsen og hvordan byplanforslaget for konkrete fortettings- og miljøtiltak ble utviklet.

Plansmia ble også presentert i tekst og bilder på en utstilling knyttet til konferansen. Materialet som er få finne på nettsiden plansmier.org, distribueres i engelskspråklig utgave på flere nettsteder.

Daglig leder Geir Tinnen i Øvre Årnes Eiendom som fikk etablert plansmie med bred internasjonal deltakelse i Åfjord, melder om gode tilbakemeldinger fra fagpersoner fra fjern og nær.

– One of the most beautiful places I have seen, sier Divya fra New Dehli, opplyser Tinnen. Han forteller også at mange andre kommuner har tatt kontakt for å høre mer om Årnes-prosessen.