Ord og toner etter Johan Selnes

GAMMELDAGAN: En stor dikt-, sang- og musikkskatt etter en av Fosens mest ordrike personer er nå samlet.

Bjarne Selnes med de to samlingene som er basert på den hans far skrev og komponerte. 

Johan A. N. Selnes fotografert under hans opphold i USA. 

"Til min mor" - ett av mange dikt som Johan A. N. Selnes skrev, Dette sto første gang på trykk i ukebladet Hjemmet sitt julenummer i 1914. 

"Du tror" ble i sin tid publisert på denne måten i Nordisk Tidende i 1913. 

"Foraarssang" av Johan A. N. Selnes. Dette ble trykt i Dagsposten i 1926, slik som Selnes selv hadde utformet det hele. 

New Articles

Det er Bjarne Selnes, sønn av journalisten, fotografen, forfatteren, dikteren og komponisten Johan A. N. Selnes fra Refsneshagen, som har gjennomført et stort arbeid med å søke opp den kunstneriske arven etter sin far.

30 år

- Jeg har holdt på i rundt 30 år med å lete tilbake til det som har vært mulig å finne i norske og amerikanske aviser og tidsskrifter. Rundt 800 av de diktene som han skrev er nå samlet. Likeså har jeg funnet en stor mengde med sangtekster og melodier som han også sto for, forteller Bjarne Selnes. Han er i dag er bosatt i Oslo.

Dagsposten

Johan A. N. Selnes arbeidet i en årrekke som Dagspostens korrespondent i daværende Stjørna kommune, både som journalist/fotograf og bidragsyter av dikt. En del av hans bilder har også vært på trykk i "Fra gamle dager".

24 år gammel utvandret Selnes til USA. Der ble han ansatt i et norsk-amerikansk blad i Portland. Etter 14 år vendte han tilbake til gamlelandet. Johan A. N. Selnes døde i 1949 og ligger begravd ved Frengen kirke.

"Vaarsol"

I forbindelse med at Selnes ble 50 år hadde Dagsposten en omtale av ham. Her stor blant annet følgende å lese:

"... Helt fra barneaarene har han interessert sig for journalistikk, sang og musikk, og han har i aarenes løp skrevet en lang række artikler og utsendt 7 bøker, hvoriblandt diktsamlingene "Lyng", "Vaarsol" og "Bølgeslag", likesom han ogsaa har levert bidrag til tidsskrifter og julehefter. Han har ogsaa skrevet en del lettere sangmusikk, hvorav en del er offentliggjort..."

Norge og USA

De to samlingene som Bjarne Selnes har fått laget blir nå innlemmet i Norsk-amerikansk samling ved Nasjonalbiblioteket i Oslo, og tilsvarende i USA. Biblioteket på Brekstad vil etter hvert få kopier som blir tilgjengelig for publikum.

- Jeg skal også få trykt opp en del av dette for salg, sier Bjarne Selnes.Bidrag til "Gammeldagen" sender du på mail til:
terje.dybvik@fosna-folket.no
Post: Fosna-Folket, 7129 Brekstad