Utnevnt til første kvinnelige generalinspektør

Kristin Lund ble i statsråd i dag, fredag, utnevnt til generalmajor og ny generalinspektør for Heimevernet. Lund blir derved også Hærens første kvinnelige general.

Fotos: Forsvarets Mediearkiv 

New Articles

- Jeg er svært glad for at Forsvaret har fått sin første kvinnelige generalinspektør. Kristin Lund er en dyktig offiser med meget bred nasjonal og internasjonal bakgrunn. Heimevernet har de senere år gjennomgått en kraftig modernisering, og jeg er overbevist om at generalmajor Lund vil fortsette dette viktige arbeidet, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

Forsvarssjef general Sverre Diesen gratulerer Kristin Lund med utnevnelsen og ønsker henne velkommen som generalinspektør for Heimevernet.

Lund kommer fra stillingen som nestkommanderende i Hærens Styrker/Sjef Østerdal Garnison. Hun startet sin karriere i Forsvaret som HV-ungdom, og har tidligere jobbet tre år i Heimevernsstaben. Hun har solid erfaring fra internasjonale operasjoner og har tjenestegjort i Libanon, i Gulfen, på Balkan og i Afghanistan. Generalmajor Lund har også tjenestegjort 3 år i NATO i Nederland, og har vært leder for NATOs kvinnekomitè.

Dette er Kristin Lunds CV:

BRIGADER Kristin Lund

HÆREN

NAVN: Kristin Lund

FØDT: 16. Mai 1958

GRAD: Brigader

UTNEVNT: 15 juni 2007

TJENESTE: Nestkommanderende Hærens Styrker/Sjef Østerdal Garnison

UTDANNING: 1977 Eksamen Artium

1980 Befalsskolen for Hærens Transportkorps og Intendantur

1983 Krigsskolen

1996 Hærens stabsskole I

2000 Hærens stabsskole II

2004 Forsvarets Høyskole

2007 US Army War College

1979 Ecole Pegue, Geneve, Sveits

1985 Statens Trafikklærer Skole

1990 Møre og Romsdal Distriktshøyskole, Transport Økonomi

TJENESTE:

1980-81 Transport Sjt/Transportkompaniet /Brigaden i Nord-Norge

1981-82 Instruktør BSHTI, Vatneleiren

1983-84 Instruktør BSHTI, Vatneleiren

1985-86 Instruktør Transportskolen, Vatneleiren

1986 Transport Offiser, Verkstedskompaniet, UNIFIL

1986-88 Tungtransport troppsjef/Trenkompaniet/Brigaden i Nord-Norge

1987-91 Transport Offiser, NORMEDCOY, UN Standby Force

1991 Transport offiser, NORMEDCOY,/Saudi Arabia

1990-93 Kvinneinspektør i Heimevernet, Forsvarets Overkommando

1992-93 Nestkommanderende/S3 NORMOVCON/UNPROFOR

1993-94 Ass G3, UN/NATO seksjonen, Jegerkorpset Akershus Regiment

1994-95 Operasjonsoffiser, JMCC, UNPF

1995-96 Stabsoffiser, Internasjonal Virksomhet/Hærstaben/FO

1996-98 Seksjonssjef, Operasjonsstaben, FO

1998-99 Avdelingssjef for Nasjonalt Støtte Element, SFOR

2000-01 Kontorsjef/Senior stabsoffiser Operasjonsstaben, FO

2001-04 Deputy Branch Chief CJ5 Plans, CIMIC Group North, Budel, Nederland

2003-04 Deputy Chief CIMIC Coordination Centre, ISAF HQ, Afghanistan

2004-06 FLO/Sjef Logistikkoperasjonssenteret

2007-09 Nestkommanderende for Hærens Styrker/Sjef Østerdal Garnison

FORFREMMELSER: 1980 Sersjant

1981 Fenrik

1985 Løytnant

1990 Kaptein

1996 Major

1998 Oberstløytnant (m)

2001 Oberstløytnant

2004 Oberst

2007 Brigader

DEKORASJONER: 1983 Vernedyktighetsmedaljen

1986 UNIFIL medaljen

1991 Innsatsmedaljen med Eikeløv, Gulfkrigen

1991 The Liberation of Kuwait Medal, Saudi Arabia

1991 The Liberation of Kuwait Medal, 3 Class, Kuwait

1991 The Gulf Medal, United Kingdom

1992 The UNPROFOR Medal (3)

1998 The SFOR Medalje(2)

2001 Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner

2004 The ISAF Medal, Afghanistan

2004 Tempel Herre Orden

2005 Forsvarsmedaljen